Аутсорсинг пожежної безпеки

Оформлення необхідної документації;
Виконання всіх функцій інженера з пожежної безпеки;
Юридичний супровід під час перевірок.

Оцінка (експертиза) протипожежного стану

Під час проведення експертної оцінки протипожежного стану об’єкту Ви отримуєте інформацію про: відповідність приміщень детальніше

Проведення навчань з питань пожежної безпеки

Пожежно-технічний мінімум для осіб, яких приймають на роботу та спеціальне навчання посадових осіб з питань пожежної безпеки детальніше

Плани евакуації

На об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких детальніше

Категоризація приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою

Визначення категорій приміщень і будинків детальніше

Розрахунок часу і шляхів евакуації

Розрахунок необхідного часу для евакуації - це розрахунок за допомогою якого можна визначити максимально можливий інтервал часу детальніше

Розрахунок необхідної кількості вогнегасників

Розрахунок конструкцій на вогнестійкість

Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання

Оцінка (експертиза)

Оцінка (експертиза) протипожежного стану

Під час проведення експертної оцінки протипожежного стану об’єкту Ви отримуєте інформацію про:

відповідність приміщень, будівель, споруд та прилеглих до них територій, технологічних процесів виробництва до норм пожежної безпеки;

достатність і відповідність організаційних, технічних та інших заходів, спрямованих на попередження пожеж, забезпечення безпеки людей, зниження можливих матеріальних витрат і зменшення негативних наслідків у разі їх виникнення;

відповідність умов для швидкого виклику пожежних підрозділів і успішного гасіння пожежі у разі її виникнення.

Оцінка (експертиза) протипожежного стану та оформлення декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки від 1000 грн.

Безкоштовний виїзд на об'єкт та консультація фахівця

Ми робимо життя безпечним!

Категорування

Категоризація приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою

Визначення категорій приміщень і будинків (або частин будинків у межах протипожежних відсіків) виробничого та складського призначення, лабораторій, а також зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною небезпекою залежно від кількості й пожежовибухонебезпечних властивостей речовин і матеріалів, що в них знаходяться (зберігаються, переробляються, транспортуються), з урахуванням особливостей технологічних процесів виробництв та об’ємно-планувальних рішень, наявності технічних засобів, що запобігають виникненню аварійних ситуацій.

Категорування приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою від 4000 грн.

РПТБ - Реінжиніринг пожежної та техногенної безпеки

Плани Евакуації

На об’єктах з постійним або тимчасовим перебуванням на них 100 і більше осіб або таких, що мають хоча б одне окреме приміщення із одночасним перебуванням 50 і більше осіб, у будинках та спорудах (крім житлових будинків), котрі мають два поверхи і більше, у разі одночасного перебування на поверсі більше 25 осіб, а для одноповерхових – більше 50 осіб, мають бути розроблені і вивішені на видимих місцях плани (схеми) евакуації людей у разі пожежі.

Плани евакуації – А3 – звичайні ламіновані 1000 грн.
Плани евакуації – А3 – самосвітні 1500 грн.

Безкоштовний виїзд на об'єкт та консультація фахівця

Розрахунок часу і шляхів евакуації

Розрахунок необхідного часу для евакуації - це розрахунок за допомогою якого можна визначити максимально можливий інтервал часу для евакуації людей з будівлі зазнавши будь-якого впливу небезпечних факторів пожежі. Якщо правильно порівняти такий інтервал часу з фактичним часом, який відведений на евакуацію, можна вирахувати рівень забезпечення або ж незабезпечення безпеки для евакуації людей.

Основою розрахунку часу вважається час, який необхідно для швидкого проходу чітко визначеної кількості людей через спеціальні виходи для евакуації.

Розрахунок проводиться за спеціальною методикою для визначення пожежного ризику в будівлі. Необхідність розрахунку часу евакуації при пожежі продиктована багатьма факторами. Основним є визначення розміру і конструкції евакуаційних шляхів, які забезпечують евакуацію людей, ще до того, як небезпечні фактори досягнуть своїх гранично допустимих значень.

Розрахунок часу і шляхів евакуації від 5000 грн.

Вартість Послуг

Розрахунок необхідної кількості вогнегасників від 1000 грн.
Замір опору ізоляції і перевірка спрацювання приладів захисту електричних мереж та електроустановок від короткого замикання від 1000 грн.
Розрахунок конструкцій на вогнестійкість від 5000 грн.
Оцінка (експертиза) протипожежного стану та оформлення декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки від 1000 грн.
Навчання та перевірка знань з пожежної безпеки (пожежно-технічний мінімум) 470грн./ocоба
Категорування приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою від 4000 грн.
Плани евакуації – А3 – звичайні ламіновані 1000 грн.
Плани евакуації – А3 – самосвітні 1500 грн.