Замовити дзвінок

Безкоштовний виїзд на об'єкт та консультація фахівця

— 25 березня, 2019

В Україні змінюють системи протипожежного захисту

Для підвищення пожежної безпеки в Україні планують впровадити сучасні системи пожежогасіння тонкорозпиленою водою. У проекті змін до ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту» міститься низка сучасних рішень для підвищення пожежної безпеки, зокрема, передбачено застосування систем пожежогасіння тонкорозпиленою водою.

Перевагою даного способу є його ефективність, та те, що через зменшення кількості витрат води для пожежогасіння жодне приміщення не буде затоплене або зруйноване від надмірної кількості води при гасінні звичайними способами, а вогонь при цьому буде ефективно ліквідований завдяки спеціальному обладнанню, що тонко розпилює воду. Такий метод дозволяє витрачати менше води на гасіння пожежі, а, отже, і запасні резервуари із запасом води можуть бути меншими і займати менше місця.

Крім цього, новими змінами передбачається встановлення звукової сигналізації про несправність та додаткові показники щодо готовності роботи систем протипожежного захисту. Це дозволить збільшити ефективність роботи таких систем та швидше виявляти надзвичайні ситуації та реагувати на них.

— 21 лютого, 2019

Основні правила розміщення вогнегасників

Перед розміщенням вогнегасників на об’єкті особі, відповідальній за пожежну безпеку, необхідно обов’язково провести огляд вогнегасників. Під час огляду встановлюються:

- наявність сертифіката відповідності;

- наявність інструкції з експлуатації та паспорта на кожний вогнегасник;

- цілісність пломб на запірних пристроях;

- наявність чи відсутність зовнішніх пошкоджень на корпусах вогнегасників;

- положення стрілок індикаторів тиску закачних вогнегасників (у межах робочого діапазону);

- наявність у маркуванні та в експлуатаційній документації відомостей про виробника, дату виготовлення (продажу) і технічного обслуговування.

Після проведення огляду вогнегасникам присвоюються облікові (інвентарні) номери за прийнятою на об’єкті системою нумерації. Для обліку вогнегасників на об’єкті, особою, відповідальною за пожежну безпеку, заводиться журнал обліку вогнегасників.

— 31 січня, 2019

Чи може підприємець не допустити на перевірку контролера?

Суб’єкт господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю) має право не допускати посадових осіб органу державного нагляду (контролю) до здійснення державного нагляду (контролю), якщо:

1) державний нагляд (контроль) здійснюється з порушенням передбачених законом вимог щодо періодичності проведення таких заходів; Такий метод дозволяє витрачати менше води на гасіння пожежі, а, отже, і запасні резервуари із запасом води можуть бути меншими і займати менше місця.

2) посадова особа органу державного нагляду (контролю) не пред’явила свого службового посвідчення та посвідчення (направлення) на проведення планового або позапланового заходу; 3) суб’єкт господарювання не одержав повідомлення про здійснення планового заходу за 10 днів до проведення такого; 4) посадова особа органу державного нагляду (контролю) не внесла запис про здійснення заходу державного нагляду (контролю) до журналу реєстрації заходів державного нагляду (контролю) (за наявності такого журналу в суб’єкта господарювання); 5) тривалість планового заходу державного нагляду (контролю) або сумарна тривалість таких заходів протягом року перевищує граничну тривалість; 6) орган державного нагляду (контролю) здійснює повторний позаплановий захід державного нагляду (контролю) за тим самим фактом (фактами), що був (були) підставою для проведеного позапланового заходу державного нагляду (контролю); 7) органом державного нагляду (контролю) не була затверджена та оприлюднена на власному офіційному веб-сайті уніфікована форма акта, в якій передбачається перелік питань залежно від ступеня ризику; 8) у передбачених законом випадках посадові особи не надали копію погодження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики з питань державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності, або відповідного державного колегіального органу на здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю);